ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, October 18, 2016

Fwd: เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official sent you a video: ""ไพบูลย์" จี้ ตปท.ร่วมมือส่งตัวกลุ่มหมิ่นสถาบัน"



"ไพบูลย์" จี้ ตปท.ร่วมมือส่งตัวกลุ่มหมิ่นสถาบัน
2016/10/18 "ไพบูลย์" จี้ ตปท.ร่วมมือส่งตัวกลุ่มหมิ่นสถาบัน

Official Website : ...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment