ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 14, 2016

Fwd: เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official sent you a video: "สมเด็จพระบรมฯ-พระเทพฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 14 ตุลาคม 2559"สมเด็จพระบรมฯ-พระเทพฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 14 ตุลาคม
สมเด็จพระบรมฯ-พระเทพฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 14 ตุลาคม 2559
by CiNNtv3
สมเด็จพระบรมฯ-พระเทพฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จกลับ
หลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment