ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 14, 2016

Fwd: เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official sent you a video: "ถ่ายทอดสด จากมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อการอภิวัฒน์มดแดงล้มช้าง สร้างชาติ"
อ.ชูพงศ์-สหายสนามหลวง 14 ต.ค. 2559 ตอน เรื่องวุ่นการขึ้นบัลลังก์ ร. 10
ถ่ายทอดสด จากมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อการอภิวัฒน์มดแดงล้มช้าง สร้างชาติ
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ ...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.