ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 5, 2020

ข่าวเด็ดรอบโลก ประจำ 5 สิงหาคม 2563 โดย ดร เพียงดิน รักไทย ณ มหาวิทยาลัย...

No comments:

Post a Comment