ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, December 26, 2020

หนังสือ กงจักรปีศาจ (The Devil's Discus) (pdf),บทวิเคราะห์กรณีสวรรคตของในหลวงอนันท์ฯ

หนังสือ กงจักรปีศาจ (The Devil's Discus) (pdf)
บทวิเคราะห์กรณีสวรรคตของในหลวงอนันท์ฯ
๙ มิถุนายน ๒๔๘๙


Rayne Kruger เขียน, ร.อ.ชลิต ชัยสิทธิเวช ร.น. แปล


http://www.mediafire.com/view/2uikd628cyb3ebn/กงจักรปีศาจ%20(The%20Devil's%20Discus)%20บทวิเคราะห์กรณีสวรรคตของในหลวงอนันท์ฯ.pdf

No comments:

Post a Comment