ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, December 26, 2020

หนังสือ รู้ทันราชวงศ์จักรี (โดย รักษ์ธรรม รักษ์ไทย) (pdf)

หนังสือ รู้ทันราชวงศ์จักรี (โดย รักษ์ธรรม รักษ์ไทย) (pdf)
"ความจริงย่อมลอยขึ้นเหนือน้ำเหนือฟ้าเสมอ"
http://www.mediafire.com/view/0lfy0w68k6jd610/รู้ทันราชวงศ์จักรี%20(โดย%20รักษ์ธรรม%20รักษ์ไทย).pdf


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.