ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 18, 2021

หน้าตาอดีตภรรยา ราชินี เมียน้อย และนางสนม/นางบำเรอ หลัก ๆ ของร. 10 เป็นเช่นนี้เอง


เสียดายภาพไม่ชัดพอ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายดู

ไปสืบค้นต่อกันเอง เน้อ

No comments:

Post a Comment