ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 18, 2021

18 มกราคม วันกองทัพไทย สมเด็จพระนเรศวร พาทหารกู้ชาติ แต่คสช. พาทหารแก่ผลาญชาติ

ทหารที่ดีต้องไม่ยุ่งกับการเมือง นี่คือสิ่งที่ประเทศที่เจริญแล้วถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอ 

ต้องเป็นทหารอาชีพที่ฝึกฝนศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อปกป้องชาติและประชาชนจากศัตรูต่างด้าว 

ไม่ใช่การเข้าไปรับใช้สถาบันกษัตริย์ 

แล้วร่วมมือกับนายทุน ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกขึ้นมาอย่างชอบธรรม จากนั้นก็สร้างกฎกติกาเพื่อให้ตนและเครือข่ายครองอำนาจทางการเมือง ซึ่งผิดหน้าที่อย่างยิ่ง เมื่อไร้ความสามารถแต่อยากยึดโยงอำนาจ ความเสียหายจึงเกิดขึ้นอย่างน่าใจหาย โดยสองฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือสถาบันกษัตริย์และนายทุนสามานย์ตัวจริง ส่วนกองทัพก็จะตกต่ำ ถูกประชาชนรังเกียจหรือขาดความศรัทธา ทั้ง ๆ ที่ทหารส่วนใหญ่ได้ทำงานหนักและไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทรราชของนายทหารแก่ ๆ ไม่กี่คน ที่กระโดดข้ามหัวเพื่อนร่วมอาชีพ และเหยียบย่ำประชาชนที่เสียภาษีเป็นเงินเดือนและสวัสดิการแก่ตน

สารคดีเพิ่มความรู้ : 

#พระนเรศวร #เวียงแหง #เมืองหาง

18 มกราคม วันกองทัพไทย พระนเรศวรไม่ได้สวรรคตที่เวียงแหง: สมฤทธิ์ ลือชัย I ประวัติศาสตร์นอกตำรา Ep.34No comments:

Post a Comment