ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 21, 2021

ฝรั่งเศส : เมื่อกษัตริย์ขั่วร้าย เป็นทรราช ก็ต้องได้รับโทษทัณฑ์ (เพลงกิโยติน)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.