ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 21, 2021

"เดี๋ยวมันก็พังเอง" นี่คือวาทกรรมอันตราย เสนอให้คิดโดย ดร. เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัยประชาชน

No comments:

Post a Comment