ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, February 11, 2021

สมุดหนังสุนัข : ย้อนฟังตุลาการอัปยศ กรณีเงินกู้ 2 ล้านล้าน รถไฟความเร็วส...

No comments:

Post a Comment