ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, February 12, 2021

ต้อนเผด็จการ ในสภา และ นอกสภา แต่ระวังจุดอันตราย โดย ดร. เพียงดิน รักไทย...

No comments:

Post a Comment