ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 14, 2023

Bill Clinton : A Life of Leadership and Controversy ประวัติปธน. บิล คลินตัน

No comments:

Post a Comment