ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 14, 2024

เรียนภาษาอังกฤษจากวาทะดลใจ กับ ดร. เพียงดิน รักไทย EP. 19

No comments:

Post a Comment