ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 7, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2014-12-04 ตอน บังคับให้ใส่สีประจำตัวเจ้า จะหยุดอวสานราชวงศ์จักรี ได้หรือ?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.