ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 7, 2015

เอาอีกแล้ว สวนดุสัตว์โพลล์ บอกประชาชน 41% สนับสนุน ม. 44 เฮ๊ย แน่จริง จัดเลือกตั้งซะฟะ


เอาอีกแล้ว สวนดุสัตว์โพลล์ บอกประชาชน 41% สนับสนุน ม. 44 เฮ๊ย แน่จริง จัดเลือกตั้งซะฟะ







No comments:

Post a Comment