ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 7, 2015

ควรให้มหาวิทยาลัยรัฐ ออกนอกระบบหรือไม่? เสียงที่ต้องฟังจากเยาวชน

ควรให้มหาวิทยาลัยรัฐ ออกนอกระบบหรือไม่? เสียงที่ต้องฟังจากเยาวชน

No comments:

Post a Comment