ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 2, 2015

Ep.5 สภาไทยพลัดถิ่น โดย ส.ส สุนัย จุลพงศธร April 01, 2015

Ep.5 สภาไทยพลัดถิ่น โดย ส.ส สุนัย จุลพงศธร April 01-2015

No comments:

Post a Comment