ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, September 20, 2015

สารคดี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเต็ม

 สารคดี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเต็ม https://www.youtube.com/watch?v=NoZdhZRxZwI
สารคดี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเต็ม https://www.youtube.com/watch?v=NoZdhZRxZwI

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.