ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, September 20, 2015

ผังล้มประชาชน: โดยยืนหยัดปรัชญา

คลิปสั้น:โดยยืนหยัดปรัชญา 

ตอน:ผังล้มประชาชน: 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.