ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, September 20, 2015

2 คนไทยพุทธจากใต้ล่าง เดินเท้าถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วเพื่อเรียกร้องหาความสงบสุขคืนคนไทยพุทธในภาคใต้

2 คนไทยพุทธจากใต้ล่าง เดินเท้าถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วเพื่อเรียกร้องหาความสงบสุขคืนคนไทยพุทธในภาคใต้
ถ้ายังเป็นชาวพุทธ..รักพระพุทธศาสนาอยู่
ต้องช่วยกันแชร์ไปเยอะๆ 
ขณะที่สื่อโดนปิดหูปิดตา ไม่กล้านำเสนอข่าวเลย
น่าเสียดาย..

No comments:

Post a Comment