ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 29, 2016

อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 29 เม.ษ. 59

อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 29 เม.ษ. 59 

รายการทางออกประเทศไทย

ตอน ล้างชินวัตร

โหนสถาบัน สร้างระบอบเผด็จการ สายพันธ์ใหม่ "บูรพาธิปไตย"

หรือ เผด็จการ หมูตาเหล่ เตรียมพร้อมสู้

๑.ต้องเชื่อว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบชนะแน่

๒ ต้องเตรียมพร้อมสู้ ไม่ว่ายาวนานแค่ไหนก็ไม่ท้อ

๓. ต้องปรับยุทธวิธี และเอายุทธวิธีที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อนมาใช้

No comments:

Post a Comment