ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 29, 2016

"ความซับซ้อนลึกล้ำของแนวทางมดแดงล้มช้าง Sophisticated Nature of UNRAD " โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

"ความซับซ้อนลึกล้ำของแนวทางมดแดงล้มช้าง  Sophisticated Nature of UNRAD "  โดย ดร.  เพียงดิน รักไทย

https://youtu.be/VaChMw6cFAM ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน

https://youtu.be/CRwe1RlKDx0 มดแดงล้มช้าง Official

https://youtu.be/Y9KZTassLVU คณะราษฎรมดแดงล้มช้าง

https://youtu.be/HrEkyYVkGjE ดร. เพียงดิน รักไทย Official
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.