ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 26, 2016

7 สิงหาคม.... พร้อมกันทั่วประเทศ " ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช."..

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน...

7 สิงหาคม....

พร้อมกันทั่วประเทศ " ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช."..

ขอบคุณ เจ้าของภาพ

-

เสรีชน


No comments:

Post a Comment