ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 26, 2016

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับแฟชั่นใหม่ เร็วๆ นี้


No comments:

Post a Comment