ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, May 1, 2016

กรรมชน ....วันนี้เราได้อะไรจากการทำรัฐประหาร

กรรมชน ....วันนี้เราได้อะไรจากการทำรัฐประหาร 

-------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสมาพันธ์แรงงานฯ 

เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ พร้อมติดตามเรียกร้องในวันกรรมกรสากล โดยรวมตัวที่รัฐสภา และจะเคลื่อนไปทำกิจกรรม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมติดตาม ข้อเรียกร้องในวันกรรมกรสากล 1 พ.ค. 2559 ที่ได้มายื่น ถึงไอ้ตูบประยุทธ์ จันทรโอชาแล้ว เมื่อ 19 เม.ย.58 โดยมีข้อเรียกร้อง คือ 

รัฐบาลทรราช คสช.ต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการวางมาตรการอย่างเข้มข้นต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน ต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ต้องปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ และรัฐบาลต้องดำเนินการจัดตั้งธนาคารแรงงาน ให้เป็นของผู้ใช้แรงงาน

เสรีชน


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.