ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, May 1, 2016

กระดูกสันหลัง..กรู

กวีประชาไท: กระดูกสันหลัง..กรู

Sun, 2016-05-01 21:46

Prim Red

๐ ฝันกรูตะกายฝัน__สูสิฟั่นละเลงเลือน
ซ้ำซ้ำแหละย้ำเสมือน__ล้างสมองจะต้องจำ

๐ สูงสุดที่สุดฟ้า__พสุธาธุลีต่ำ
เบื้องฟ้ากำหนดนำ__ผู้ต้อยเตี้ยก็เกลี่ยตีน-(เขา)

๐ เขาคืบคือเขาใหญ่__แพรกรากไพร่รึป่ายปีน
ทุรเทวา,ศีล-__ธรรมมิช่วยก็ม้วยมรณ์

๐ วังวนยังเวียนวก__โงผงกก็กดไว้
กรรมมากำชีพใคร__แค่ชนชั้น กรรม-มา-ชน

๐ หักแอกที่แบกบ่า__ทุกข์ถั่งข้ามามากล้น
กรูแกร่งกูคือคน__สันหลังชาติผงาดยืน

๐ กระดูกกูผุเกลี้ยง__กาย,ฝืน
ใจข่มทนหยัดยืน__อย่าล้ม
รอวันกระดูกขืน__กรูแกร่ง
ประกาศกู บ่ ก้ม__กราบใต้ตีนสู ฯ


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.