ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, May 1, 2016

แดกเงินเดือนจากภาษี ของประชาชนแต่ทำตน รับใช้ ทรราช คสช.... เอาไงเฮ้ย


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.