ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, May 24, 2016

ทำไมต้องกำจัดพระ ธรรมชโย? จาก***ลุงลี สีบ่จ่าง***

ทำไมต้องกำจัดพระ ธรรมชโย?     จาก***ลุงลี สีบ่จ่าง***อาการแผงอิทธิฤทธิ์ของชนชั้นพระพรม ในศาสนาพรามห์ ใครคือพระพรมที่นับถือพรามห์ มาตั้งแต่ ปรงพระชนม์ พระเจ้าตากแล้ว ถ้าพวกมันเป็นพุทธ จริง... อย่าว่าแต่ฆ่าพระเรย..แม่แต่มดตัวเล็กๆเขาก้อไม่ฆ่ากัน


แต่คนที่นับถือพรามห์ มันทำบาปได้ทุกชนิด...เพราะในพรามห์มันมีบทบรรหยัดไว้ว่า....ให้แก้โดยไหว้สังเวยราหู ของที่ใช้เซ่นไหว้คืออาหารหวานคาวที่มีสีดำ 9 ชนิดมาเซ่นไหว้ ดังที่เราเคยได้ชมกันในงานราดพิธี


นั้นเป็นการล้างบาปของพวกนับถือพรามห์...มันเรยสั่งฆ่าทุกคนที่มาขัดผลประโยชน์ขอองมัน


แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังแยกไม่ออกว่าอันไหนพุทธและอันไหนพรามห์..ยิ่งผู้ที่ถือพรามห์นั้นมียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่ง เรยทำให้คนไทยยิ่งเชื่ออย่างโงหัวไม่ขึ้น...จนถึงกับงมงาย มักจะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้...


แม้แต่ในคนที่ยึดสีเสื้อเป็นสัญญาลักษ์อย่างพวกเรา..อีกจำนวนไม่น้อย ก้อยังแยกไม่ออก...


พระธรรมชโย ซึ่งเป็นพระในสายเดิมๆที่เรายึดถือมาตั้งแต่ศาสนาพุทธได้เผยแผ่เข้ามาถึงสยาม ปท....คนที่นับถือพุทธ ก้อคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า...ก้ออยู่กันอย่างสบายดี


จนมาถึงยุคหนึ่งพวกผีเปรต มันได้แบ่งแยกศาสนาเป็นสองนิกายเพื่อผลประโยชน์ของพวกมัน จนบัดนี้


การออกหมายจับพระที่เคร่งศาสนา ไม่ใช่เพิ่งมีในยุคนี้เท่านั้น....แต่มีมานานแล้ว เท่าที่ลุงลีจำได้ก้อคือ...ท่านพุทธทาสและพระอีกหลายองค์..โดยยัดเยียดข้อหาว่า
ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิตส์ ได้ถูกพวกพรามห์กำจัดมาแล้วทั้งสิ้น


ฉะนั้นการที่จะกำจัดท่านธรรมชโยนั้นก้อไม่เกินความสามารถของพวกมัน แต่.. ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เรยทำให้พุทธสานิกชนทั้งหลาย ไม่พอใจ..จากการกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้


ถัาพวกพรามห์มันทำสำเร็จ งานนี้ก้อเท่ากับ ยิงปีนนัดเดียวได้
นกถึง สองตัวสามตัว..


คือหนึ่ง..ได้กำจัดมหานิกาย ซี่งเป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธอให้หมดไป

สอง ได้เงินที่ได้รับบริจาก จากผู้เลื่อมใสศรัทธา ชึ่งตามข่าวว่ามีอยู่ หลานหมื่นล้านบาท

และสามได้ที่ดินของวัดเปล่าโดยไม่ต้องซื้อหา...นี้คือความโลภโมโทสันดาน ของเหล่าพวนับถือพรามห์ชั้นสูงของไทย


นี้คือปมปัญหาหนึ่ง ที่ฝ่ายปฏิกริยาขวาจัดได้สร้างขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่าน


ที่อาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดการนองเลือดเกิดขึ้นก้อได้ ตามทีฝ่ายมันตั้งใจให้เกิด....เพื่อกำจัดเสี่ยนหหนาม ของมันให้อยู่หมัด


เพราะมันเชื่อตามโหรราศาสตร์. แต่มันลืมนึกไปว่า นีมันยุไหนแล้ว


ฉะนั้นความวิบัติฉิบ หายกำลังมาเยือนมันในไม่ช้านี้แล้ว    จาก***ลุงลี สีบ่จ่าง***

                  24/5/59

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.