ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, May 24, 2016

ผืนแผ่นดินนี้เป็นของพวกเราชาวไทย …

ผืนแผ่นดินนี้เป็นของพวกเราชาวไทย … 
-
ประเทศไทยเป็นของประชาชนไทยทั้งปวง 
-
พระศาสนา เป็นสิ่งที่ประชาชนศัทธาและเป็นสิ่งยึดมั่นเพื่อสร้างคุณความดี

-
บัดนี้ ทรราช คสช. มุ่งจ้องทำลายล้างพระศาสนา เพียงเพื่อหวังปล้นทรัพย์สินเงินทองของผู้ศัทธา หาก พี่น้องประชาชน นิ่งเฉย แล้วพระศาสนาจะอยู่คู่ประเทศไทย ได้อย่างไร 

-
ประชาชน ในประเทศไทยหกสิบกว่าล้านคน ไม่ได้อาศัยใครอยู่ ประเทศถูกสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน 

-
แต่ไม่มีอะไรเลย ที่บงบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของในประเทศไทยเลย เพราะความ อยุติธรรมเข้าครอบงำประเทศ ด้วยอำนาจของ ทรราช คสช.

-
หรือแม้แต่ชีวิตของเราเหล่าประชาชน ก็ต้องให้ทรราช คสช.มาเป็นผู้กําหนด ชี้โชคชะตา ว่า ต้องอยู่อย่างทาสไพร่ และรองรับความ อยุติธรรม จากการกระทำของ ทรราช และ ข้าราชการ ชั่ว อย่างนั้น มันไม่ใช่

-
น่าสงสารพระวัดธรรมกาย จริงๆ ที่เกิดมาต้องเป็นทาสไพร่ให้ ทรราช คสช. กดขี่ และยัดเยียดข้อกล่าวหารับของโจร ที่ไร้ซึ่งเหตุและผล

-
คนในชาติจะรุู้กันบ้างไหมว่า กําลังตกเป็นทาสรับใช้ระบอบทรราช คสช.อยู่ทุกวันนี้ถึงได้ไม่มีความเป็นคน เหมือนอย่างประเทศอื่นที่เขา มีความเสมอภาค อิสระภาพ และเสรีภาพ
-

คงถึงคราวที่เราจะนิ่งเฉย ไม่ได้แล้ว เมื่อความ อยุติธรรม ครอบงำประชาชน จนถึงที่สุด กระทำกับ พระวัดธรรมกาย ที่ท่าน อุทิศตนเพื่อ พระศาสนา 
-

แล้วประชาชนอย่างเราๆ ท่าน ๆ จะอุทิศตนเพื่อปกป้องพระศาสนาไม่ได้เลยหรือ นั้นคือคำถาม.............. ที่ค้างคาใจผมมาตลอดหลายวันนี้
-

เราควรพร้อมใจกันปกป้องพระศาสนา อย่าให้ทรราช คสช. จับหลวงพ่อของเรา และกดขี่ ข่มเห่งประชาชนและรังแกมุ่งทำลาย พระศาสนา อีกต่อไป 

-
พบกันที่วัดพระธรรมกาย 26 พ.ค. 2559 ตั้งแต่ 6.00 เป็นต้นไปพี่น้องครับ 

-

เสรีชน
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.