ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 17, 2016

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 1 ตำนานเทวดา (ครบทุกตอน)กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 1 ตำนานเทวดา (ครบทุกตอน)

https://youtu.be/T-A_QrpkTLM?list=PLYpqGGBGEynf6iWnFDYLCtE4_m6SLVK-B


No comments:

Post a Comment