ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 17, 2016

โอว...แม่เจ้า เด็กสาวไทยสมัยนี้ มันขนาดนี้กันแล้วหรือ??

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.