ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 17, 2016

โจร คสช.​โฉด ออกคำสั่งลับ จับตาย แกนนำแดง!!!!!
No comments:

Post a Comment