ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 20, 2016

เพื่อมวลชนสัญจร ภาคพิเศษ โดย.. อ.ชูพงษ์ เปลี่ยนระบอบ และ สหายหมาน้อย. 20-07-59

เพื่อมวลชนสัญจร ภาคพิเศษ
โดย..
อ.ชูพงษ์ เปลี่ยนระบอบ 
และ
สหายหมาน้อย.
20-07-59

FAIYEN CHANNEL
ยูทูป;

mp3;

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.