ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 20, 2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 20 ก.ค. 2559 ตอน 12 เหตุผลหลักที่ต้องคว่ำรัฐธรรมนูญโจร & ตุรกีโมเดล

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 20 ก.ค. 2559 ตอน 12 เหตุผลหลักที่ต้องคว่ำรัฐธรรมนูญโจร & ตุรกีโมเดล

https://youtu.be/FSUY3fsxWDg Official ดร. เพียงดิน รักไทย

https://youtu.be/EoxKB2mhSiM ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน
https://youtu.be/jA93Z_gHss4 องค์การเสรีไทยฯ 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.