ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 20, 2016

ทหารถูกกล่าวหาว่า ไม่เอาถ่าน วันนี้ก็เลย.... ฮิ ๆNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.