ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, September 13, 2015

!! เหตุการณ์ 9-11 ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ต้องรอนานถึง 13 ปี เพิ่งจะมีโอกาสได้ดูคลิปในมุมต่างๆ

!!  เหตุการณ์ 9-11 ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ต้องรอนานถึง 13 ปี เพิ่งจะมีโอกาสได้ดูคลิปในมุมต่างๆโดยเฉพาะภาพภายในตึกขณะเกิดเหตุการณ์ 

(ยิ่งกว่าในหนังฉากใหญ่ โอ้ พระเจ้า!)                         

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.