ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, September 13, 2015

จิตวิญญาณการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ลิ้งค์ยูทูป https://youtu.be/S5B3xmG4Wp4


วันนี้ คนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา ควรหันมาช่วยกันล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตย
แล้วสถาปนาระบอบการปกครองใหม่ ให้ประชาชนเป็นใหญ่ ได้ใช้อำนาจ และได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ร่วมกัน

Download

No comments:

Post a Comment