ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, September 13, 2015

ร่วมส่งจดหมายถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อปิดล้อมไม่ให้รัฐบาลโจรกบฏได้มีที่ยืนบนเวทีโลก

เชิญพี่น้องไทยทั่วโลก ร่วมประกาศจุดยืน ไม่ยอมรับรัฐบาลเถื่อน เผด็จการทหารของระบอบเหี้ย
โดยร่วมส่งจดหมายถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
เพื่อปิดล้อมไม่ให้รัฐบาลโจรกบฏได้มีที่ยืนบนเวทีโลก

http://atzhd.blogspot.com/p/blog-page_13.html

No comments:

Post a Comment