ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 9, 2015

พวกที่ยิงเพจและเว็บเสื้อแดงร่วง...มันภูมิใจกันนักหรือ?

พวกเขากินฝึกและกินเงินเดือนจากภาษีอากรประชาชน
แต่ทำท่าภูมิใจที่ได้ทำลายสิทธิในการรับรู้และส่งข้อมูลช่าวสารชองประชาชน

เรียกพวกเขาว่ากระไรดี?

Army cyber contest 2015…


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.