ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 9, 2015

ไปช่วยกันโหวตให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับรางวัลระดับโลก

อานนท์ นำภา
10 mins · Bangkok · 
ข่าวดีเล็กๆ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย ติด ๑ ใน ๓๐ องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลก โดยมีการเปิดให้โหวดกันในรอบสุดท้ายจากประชาชนทั่วโลก
คุยกันกับหัวหน้าศูนย์วันก่อนบอกว่ารางวัลก็มากโขอยู่(ถ้าได้) นี่น่าจะเป็นทุนสำหรับการต่อสู้ทางกฎหมายในภาวะที่บ้านเมืองจะเป็นเผด็จการอีกหลายปี
ช่วยโหวดด้วยครับ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.