ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 9, 2015

RedThai ทหารนำรถถังปราบคนเสื้อแดงที่แยกวังแดง 2553 Suwit songkram ทเหี้ย

RedThai ทหารนำรถถังปราบคนเสื้อแดงที่แยกวังแดง 2553 Suwit songkram ทเหี้ย 
 ย้ำเตือนความทรงจำ

No comments:

Post a Comment