ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, January 15, 2021

"วชิราลงกรณ์ มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ 12" เรื่องจริงหรือหลอกลวง?????

"วชิราลงกรณ์ มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ 12" เรื่องจริงหรือหลอกลวง????
สังคมไทยควรตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.