ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, January 15, 2021

สัมพันธ์ลึก ซีพี และบริษัทใหญ่จีน สู่วัคซีน ซีโน-แว็ค

Source: https://www.youtube.com/embed/mUAg4Kair8Q

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.