ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, January 15, 2021

มองต่างมุม !!“ธิดา - จตุพร” ใครทำ นปช. มาถึงจุดนี้ ? : Matichon TV


นปช. มีเรื่องราวที่มีความสำคัญในวงการเมืองไทยมากในยุคหนึ่ง
แต่เช่นเดียวกับหลาย ๆ สถาบัน หรือกลุ่มการเมือง ที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง พลวัต บุคคล กิจกรรม และอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย

แต่วันเวลาจะพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ใครเป็นอย่างไร ก็จะชัดเจนหรือ
คลี่คลายไปตามกาลเวลา  ทุกคนต่างมีคุณค่าในแต่ละช่วง
วันนี้ทุกฝ่ายก็มีเรื่องราวของตัวเอง มีคำอธิบายของตน 

ขอบันทึกเสียงจากผู้เกี่ยวข้องครับ

คลิป : Matichon TV

No comments:

Post a Comment