ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, January 15, 2021

จีน อ้างว่า ไอศกรีมที่นำเข้าประเทศ มีเชื้อโควิด ขณะที่ทีม WHO เข้าตรวจหาที่มาเชื้อโควิด


จีน อ้างว่า ไอศกรีมและของหวานแช่แข็งที่นำเข้าประเทศจากยูเครนและนิวซีแลนด์ 
มีเชื้อโควิด ขณะที่ทีม WHO เข้าตรวจหาที่มาเชื้อโควิด
คนอูฮั่นและมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการระบาดของโควิด ซึ่งเดิมเรียกกันว่า
ไวรัสอูฮั่น ตอนนี้ถูกตราหน้าและเลือกปฏิบัติโดยเพื่อนร่วมชาติ

ความจริงที่เราทราบกันคือ โควิดไม่ได้ติดต่อผ่านอาหาร
แต่จีนกล่าวหาในช่วงที่ไวรัสระบาดหนักว่า ไวรัสติดมาจากอาหารนำเข้า
เช่น หมูจากเยอรมัน เนื้อวัวจากออสเตรเลีย ปลาจากอินเดีย
เคยกล่าวหาว่า ชิ้นส่วนรถยนต์เคยนำเชื้อเข้าประเทศด้วย 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.