ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015

ประสงค์ (ร้าย) เสือกสิริ บอก รัฐประหาร 49 คือเสียของ และรัฐประหาร คสช.​ คือ ของเสีย (ไดโนเสาร์เต่าหัวเหลือง)

ฟังทรรศนะซีไอเอเมืองไทย ตอน 1 น.ต.ประสงค์ เปรียบ ปฏิวัติ คมช.-คสช. เก่าเสียของ ใหม่ของเสีย (เครดิตไทยรัฐออนไลน์)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.