ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015

http://www.youtube.com/user/ThaiPRUD/videos

หน้าวิดีโอยูทูปของมหาวิทยาลัยประชาชน ตามลิ้งค์ไปนะครับ


 
 
 
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.