ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015

ห้ามเปลือย...มาตรฐานไทย ตอแหลแบบไทย ๆ ... เอาไงกันดี?เครดิตพี่จอม เพชรประดับ ThaiVoice 


นายชานันท์ ยอดหงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของวิทยานิพนธ์ชื่อดัง "นายใน" ที่ได้รับการพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่งขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมที่จะเอาผิดกับ ผู้จัดงาน มอร์เตอร์โชว์ ที่ให้ พริตตี้ชายหญิงโป๊เปลือยในงาน ในข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะ และกรณีการจัดแฟชั่นโชว์ชุด Naked Summer 2015 ที่ Central World ที่ให้นายแบบแก้ผ้าอาบน้ำ ว่า เรืองโป๊เปลือยนั้นมีมานานในสังคมไทย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยยุคปัจจุบ­ัน เพราะการใช้เรือนร่างประกอบอาชีพกลายเป็นธ­ุรกิจหนึ่งในประเทศไทยไปแล้ว ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม ไม่ควรที่จะเอามาตรฐานเรื่องศิลธรรมมาเป็น­บรรทัดฐาน เพราะเป็นบรรทัดฐานที่แตกต่างและขัดแย้งกั­บสภาพสังคมที่เป็นจริงในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน หากจะต้องถึงขั้นดำเนินคดีกับ คนที่เอาเรือนร่างประกอบอาชีพ ยิ่งจะเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพการประกอบอ­าชีพของประชาชนด้วยซ้ำ สังคมไทยควรจะเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้อง ให้เรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวั­น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้คนหมกมุ่นแต่เรือ­่งเพศ แต่ให้สังคมไทยมองเรื่องเพศ เป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติ ไม่ว่าเพศไหน ล้วนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องยอมรับซึ่งกัน­และกัน เรื่อง บรรทัดฐานของสังคมเกี่ยวกับเรื่อง เปลือย โป๊ ควรปล่อยให้สังคมเป็นผู้กำหนดกรอบและบรรทั­ดฐานกันเอง และการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องไม่ล่วงล้ำไปส­ู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนด้วย

 
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.