ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015

เพลงพร้อมเนื้อร้อง ปีศาจ เพลงประจำรายการ ชวนคิดชวนคุย (ม.ประชาชน โดย วงลานนาเนี่ยน)


เพลงปีศาจ ‪
โดยศิลปิน ลานาเนี่ยน

ใต้เงาปีศาจ‬ ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนาน
 ผู้คนหมอบคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำ
ดั่งต้องมนต์คาถา สวามิภักดิ์ 
ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณ

*มืดบอดทางปัญญา ประชาชนผู้ค่นแค้น
ได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์
ลดตัวหมอบต่ำ ยอมรับปีศาจร้าย

**ปิดหู ปิดตา ปิดกั้นปัญญาผู้คน
เชิดตัวชูตน เหนือสิ่งอื่นใด
กฏเกณฑ์กาลเวลา เปิดหูเปิดตา
ผู้คนไหลบ่า สู่หนทางเสรี เท่าเทียม
ยกตัวขึ้นเถิด ประชาชนผู้ประเสริฐ
มีเสรีทางความคิด พินิจ จากมุมมองสูง
แลเห็นปีศาจ ในคราบเทวดา
สร้างภาพมายาหลอกลวง ให้ลุ่มหลงงมงาย ใต้เงาบดบังไว้

**เมื่อแสงสาดส่อง ประชาชนทั้งผอง ผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศ ลบเงา... ปีศาจร้าย‬

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.